• darkblurbg
    Adviezen & Projecten


De Jongerenraad Roosendaal heeft o.a. de volgende (on)gevraagde adviezen uitgebracht aan het College van Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad of andere instanties:

NB: Niet alles wat de Jongerenraad doet wordt vormgegeven in een advies. Soms worden er in vergaderingen met betrokken personen of over de mail al afspraken gemaakt, die dan niet (meer) in een advies (hoeven) worden vormgegeven.

De Jongerenraad werkt ook (jaarlijks) mee of levert input aan verschillende projecten en activiteiten, zoals:

En de Jongerenraad heeft in het verleden meegedaan/werkt mee in werkgroepen/overleggen over onder andere: jonge mantelzorgers, studentenstad, eenzaamheid onder jongeren, horeca, sporten, werken & wonen, cultuur, vervoer, jeugdzorg, onderwijs, drugsbeleid en omgevings- & toekomstvisie van Roosendaal.