Advies Jongerenraad over Stageplekken

Gepubliceerd op: 30-03-2021

De zoektocht naar een stageplek. Uit ons onderzoek hiernaar bleek dit, zeker in coronatijd, een lastig punt te zijn. 70,7% van de 92 respondenten gaf aan het vinden van een stageplek als moeilijk te ervaren. Verontrustend als je nagaat dat dit een belangrijk onderdeel is in de persoonlijke ontwikkeling van de studenten.
De Jongerenraad Roosendaal is ervan overtuigd dat je de problemen, die uit de analyse naar voren zijn gekomen, enigszins kan opvangen middels een samenwerking met scholen, studenten, beroepsbeoefenaars en de gemeente Roosendaal.
“Een Roosendaalse stagemarkt/stagebank biedt mogelijk een oplossing om het bedrijfsleven laagdrempelig te verbinden met de studenten.”
Vooropgesteld staat dat de jongeren, het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid delen om een stageplek te vinden.
Het volledige advies vind je onder het kopje adviezen en projecten op deze website.