Jongerenraad groeit door met mooie plannen, in diverse en nieuwe setting

Gepubliceerd op: 22-01-2021

De Jongerenraad Roosendaal start 2021 met een grotendeels nieuw bestuur en een influx aan leden. De corona crisis heeft de Jongerenraad niet minder inzetbaar gemaakt voor de jeugd in de gemeente Roosendaal.

Fysieke bestuurswissel
Normaal gesproken houdt de Jongerenraad een fysieke symbolische bestuurswissel tussen het uitgaande en inkomende bestuur. Vanwege de huidige corona regels is dit helaas nog niet mogelijk. Daarom maakt de Jongerenraad wél alvast het nieuwe bestuur bekend. In de toekomst wordt gekeken naar een moment om de ceremoniële bestuurswissel alsnog te houden.

Divers bestuur
Het nieuwe bestuur bestaat uit vijf jongeren met allemaal verschillende achtergronden. Sebastiaan Waegemaekers (21) begint aan zijn tweede termijn, maar eerste volledige jaar als voorzitter. Waegemaekers studeert International Real Estate & Facility Management, aan de BUas in Breda en zal aankomend jaar een pre-master volgen in de richting van zijn vervolgstudie. Zijn focus voor dit jaar gaat zijn om de raad hemelsbreed optimaal in te zetten en eigenaarschap te geven aan actieve leden. Met de groei van het aantal leden en de diversiteit ervan is hij vereerd. Nu kunnen we meer organiseren, beter adviseren en ons inzetten om Roosendaal een stukje mooier, beter en functioneler te maken voor Jongeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het creëren van introductieactiviteiten voor inkomende studenten. Ik zie daarbij ook graag dat studenten worden betrokken in de besluitvorming ervan. Er wordt nog steeds vaak over jongeren gepraat, en te weinig met. “Je hoort men vaak zeggen: Jongeren hebben de toekomst. Ik denk dan: geef hen ook een middel om mee te praten. Wij als Jongerenraad doen dat, en willen daarmee daadwerkelijk iets doen”. Sebastiaan kijkt er naar uit om met de nieuwe bestuursleden aan de slag te gaan.

Mohamed Abdelaziz Mersel (19) vervangt vertrekkend vicevoorzitter Björn Rommens. Mersel studeert Bestuurskunde aan de Avans Hogeschool te ‘s-Hertogenbosch en was in september jl. binnengestroomd in de functie van algemeen lid met duidelijke ambities. Hij heeft hier meteen werk van gemaakt door bijv. de originele initiatiefnemer te zijn voor het afgelopen Advies Studieplekken in de Gemeente Roosendaal.  Een van zijn streven intern voor de jongerenraad is om algemene leden helpen te ontwikkelen op persoonlijk vlak tot echte doorzetters met een hart voor de samenleving en die zich doen ontplooien tot de volgende generatie bestuursleden die de jongerenraad verder zullen dragen. Een van zijn externe doelen formuleert hij als volgt:  “Het verbinden van diverse en uiteenlopende actoren in de samenleving die willen bijdragen voor en met de Roosendaalse jongeren aan een mooie toekomst. De sleutel tot succes? Verschillen zijn een punt, maar door besef en tolerantie te creëren voor onderlinge waarden en normen kan men stappen naar elkaar toe maken en zorgen voor die verbinding.”

Willem van Oosterhout (20) vervangt vertrekkend secretaris Joyce Rommens. Van Oosterhout studeert politicologie en rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn focus voor dit jaar gaat zijn de interne organisatie. “Ik hoop dat we dit jaar van een stichting in een vereniging kunnen veranderen. Voor de toekomstbestendigheid en de professionaliteit van de Jongerenraad zou dat geen overbodige luxe zijn.” 

Çekwara Yildiz (21) begint aan zijn tweede, maar eerste volledige termijn als penningmeester. Yildiz studeert fiscaal recht en rechtsgeleerdheid aan Tilburg University. Hij wil samen met de gemeente, de horeca en de scholen de koppen bij elkaar steken om van Roosendaal een bruisende stad te maken waar jongvolwassenen willen blijven wonen en waar ze na een lange dag studeren graag vertoeven.  “Nu het rampjaar 2020 verleden tijd is kijk ik uit naar een hopelijk voorspoedig 2021. Ik wil me inzetten voor Roosendaal als studentenstad. Jammer genoeg is er nog altijd een exodus van jongvolwassenen die na het behalen van hun diploma op het voortgezet onderwijs het thuisfront verlaten en Roosendaal inruilen voor de plek waar ze studeren of een plaats als Breda. Reden hiervoor is logischerwijs de bereikbaarheid van de onderwijsinstelling, maar als je een rondvraag doet bij de studenten zal je altijd horen: “In Roosendaal is toch niks te beleven?” En daar hebben ze gelijk in.  Feit is dat Roosendaal zich meer toespitst op de meerderheid, namelijk de senioren en gezinnen met jonge kinderen; minder op de minderheid van jongvolwassenen. Je ziet vaak dat studenten wel genoemd worden, maar uiteindelijk vergeten worden of niet gehoord worden in de zee aan stemmen van de meerderheid. Ik wil samen met de jongerenraad de stem zijn van de studenten die (nog) in Roosendaal wonen, zodat we wél gehoord worden en er eindelijk iets gedaan gaat worden aan Roosendaal als studentenstad. Het imago van Roosendaal moet niet op de schop, maar het mag wel een nieuw laagje verf gebruiken: het mist nog wat groen en blauw.”                    

De heren worden aangevuld door Lieke Timmermans (22) als algemeen bestuurslid. Timmermans zit in haar master fiscaal recht aan de Tilburg University. Haar focus voor dit jaar gaat zijn de jongeren die bezig zijn met afstuderen en voor de keuze staan om in Roosendaal te gaan wonen of uit te vliegen naar andere steden.

Nieuwe samenstelling Jongerenraad
Ook in de samenstelling van de Jongerenraad zelf is een en ander veranderd. Aan het begin van 2020 waren 10 leden en na een aantal wisselingen van de wacht start de Jongerenraad dit jaar met 18 leden. De jongeren komen vanuit verschillende wijken en dorpen in de gemeente en ook zij hebben verschillende achtergronden.

Met de aankomende bestuurswissel neemt de Jongerenraad ook na 7 jaar afscheid van Björn Rommens. De Jongerenraad dankt hem ontzettend voor zijn inzet, zowel als lid als tijdens zijn vier bestuurs periodes als respectievelijk secretaris, voorzitter en vicevoorzitter. Ook dankt de Jongerenraad Joyce Rommens voor haar inzet als algemeen lid en het vervullen van de functie van secretaris het afgelopen jaar. De Jongerenraad wenst hen beide veel succes toe op hun pad, al dan wel niet in of buiten Roosendaal.